DIT IS IMARE

Complexe uitdagingen van nu vragen een andere manier van helder maken, met elkaar samenwerken, dromen, denken en doen.

Vanuit nieuwsgierigheid, tussenruimte creëren, anders denken en de kracht van zacht worden ervaringen neergezet, die niet alleen het hoofd aanspreken maar het hart raken. Waardoor echte transformatie kan gebeuren.

Door samen te doen en te ervaren, creëren we nieuwe verbindingen en ontstaat betekenisvolle beweging voor individu, team/community en organisatie.

WERKWIJZE

Vanuit verbeelden en verbinden:

 • zichtbaar maken wat onbesproken blijft
 • helder en krachtig verbeelden wat de kernboodschap is
 • iedereen letterlijk op dezelfde pagina te brengen (door inclusief taal- en beeldgebruik)
 • andere niveaus van mensen aan te spreken (het hart ipv alleen het hoofd)
 • op een luchtige zachte manier, serieuze onderwerpen concreet en bespreekbaar te maken

 

In het kort: verbeelden, verbinden en vernieuwen

Imare tekening

PRODUCTEN

Beelden creëren met strategische impact

Elkaar vinden

Visuele samenvatting van  teamsessie en onderstroom

Ik teken wat er wel en niet gezegd wordt

Ik leg je workshop, teamsessie of event visueel vast. Daarbij neem ik ook het groepsproces mee, dus datgene wat niet gezegd wordt, maar wat in de kamer ‘hangt’. Dit wordt op verschillende momenten in een workshop aan de deelnemers teruggegeven. Zodat ze niet alleen inhoudelijk stappen kunnen zetten, maar ook in het effectiever samenwerken als team.

Resultaat

 • Gezamenlijk en gedeeld beeld,
 • Informatie wordt beter onthouden,
 • Inclusief: Iedereen wordt betrokken en doet mee,
 • Start de dialoog/gesprek waar het om gaat,
 • Zorgt voor inzicht en inspiratie,
 • Zet aan tot actie

Visueel faciliteren teamsessie(s) rond visie, leiderschap, ontwikkeling

luchtige interventies, serieus resultaat

Imare maakt werkvormen en templates om teamsessies een creatieve boost te geven. Daarnaast vertaal ik jouw rapport, presentatie of visie in visuals. Of (co)faciliteer ik een training of workshop.

Imare bedenkt en implementeert luchtige interventies om mensen te inspireren, inzicht te geven en in beweging te krijgen. Voorbeelden hiervan zijn: koffie coaching, fabulous failures contest, talent-tekening,

Resultaat

 • inzicht,
 • inspiratie
 • cultuur en gedragsverandering,
  • Inzicht
  • Creativiteit en innovatievermogen
  • Open mind om anders over dingen na te denken en tot andere inzichten te komen
  • Dialoog
  • Begrip
  • Concreet toepassen
Personal Polaroids
Vitamin Sea

I – Lab

Hier worden nieuwe ideeën of initiatieven bedacht en ontwikkeld om mensen meer nieuwsgierig naar zichzelf en anderen te maken. Om zo meer in dialoog met elkaar te komen, te leren van elkaar en elkaar in al je uniekheid te waarderen. Zodat we stap voor stap de wereld een globale learning community maken, oftewel a great place to be together. Doe je mee? Er is altijd ruimte voor nieuwe inzichten, helpende handen, advies, challenging ideeën en meer! Stuur me een bericht: ingrid@imare.nl

Huidige projecten

Vitamin-Sea

Over bewust wel, niet of anders kiezen, genieten van de tijd tussen het oude (bekende) en het nieuwe (onbekende)

www.imare.nl/vitamin-sea

 

Zintuinen

Ontmoetingsplekken waar je zelf kunt reflecteren, ruimte geven, ideeën op doen, al je zintuigen geprikkeld worden en waar je anderen kunt ontmoeten.

 

Global Wink

Koffers met traditionele verkleedkleren in kindermaten van allerlei regio’s verzameld om zo kinderen op een andere manier kennis te laten maken met andere culturen.

 

Inclusion/beloning Experience

VR experience over inclusion/erbij zijn om zo mensen te laten ervaren wat het is om niet onderdeel uit te maken van de meerderheid en hoe je connecties legt in een groep.

 

Community of happy clients & coworkers

Imare werkt voor organisaties en bedrijven die een positieve impact hebben in de wereld. Onder andere met

klanten Imare

Feedback

Clients